YEDEK PARÇA SiPARiS VERME KURALLARI

GENEL HÜKÜMLER

 1. 1.a.Alıcı/tüketici, web sitesinde/ürün kataloğunda, ürünün/ürünlerin veya hizmet/hizmetlerin temel özelliklerini, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, satış fiyatını, ödeme şeklini satıcı/sağlayıcının yetkili kişisi ile ayrıca görüşüp bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda veya uzaktan iletişim araçları ile gerekli teyidi verdiğini beyan eder. b.Alıcı/tüketici, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, alıcı/tüketici, adres, siparişi verilen ürüne/ürünlere veya hizmet/hizmetlere ait temel özellikler, vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. c.Sözleşme konusu ürün/ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün için alıcı/tüketicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak web sitesinde de yer alan ön bilgiler içinde sipariş verilen ürün/ürünlerin stokta bulunması kaydıyla hafta içi:16:00 'a haftasonu 12.00'ye kadar verilecek siparişlerde, bu siparişler gün içinde kargoya teslim edilir.Mesai saatleri dışında verilecek siparişler takip eden mesai günü kargoya teslim edilir. .Kargo ücreti alıcı/tüketici tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü alıcı/tüketiciye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve satıcı/sağlayıcıdan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün alıcı/tüketiciye teslim edilememesinden dolayı satıcı/sağlayıcı her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz. Her türlü iade,değişim vs.. gibi durumlarda kargo ücreti alıcı/tüketiciye aittir. d.Satıcı/sağlayıcı sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı/tüketiciyi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ürünler tedarik edebilir. e.Satıcı/sağlayıcı,sipariş konusu ürünün/ürünlerin tesliminin ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden alıcı/tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli alıcı/tüketiciye iade eder. f.Ürünün/ürünlerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda veya uzaktan iletişim araçları ile teyit edilmesi gerekmektedir.Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise satıcı/sağlayıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.Bu durumda satıcı/sağlayıcının o ürün/ürünlerin temini için yapmış olduğu tüm masrafları hiç bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın alıcı/tüketici eksiksiz ve peşin olarak ödemekle yükümlüdür.Aksi halde,alıcı/tüketici,satıcı/sağlayıcı tarafından yapılan her türlü ihtar,ihbar,icra,dava giderleri ile vekalet ücretini ödeyeceğini açıkça kabul eder. g.Ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden sonra alıcı/tüketiciye ait kredi kartının alıcı/tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürünün/ürünlerin bedelini satıcı/sağlayıcıya ödememesi durumunda, alıcı/tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde satıcı/sağlayıcıya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri yine alıcı/tüketiciye aittir.Aksi taktirde alıcı/tüketici, satıcı/sağlayıcının ürün miktarını faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksadı ile her türlü yola başvuracağını kabul,beyan ve taahhüt eder.Bu şekilde iade edilecek ürünün,iş bu sözleşmenin 8.maddesinde sayılan cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması,eksiksiz,hasarsız ve satıcı/sağlayıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.Ürün/ürünlerin eksik,hasarlı veya tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olmayacak bir şekilde iadesi halinde satıcı/sağlayıcının,alıcı/tüketiciye karşı dava haklı saklıdır. h.Alıcı/tüketici,kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcı/tüketiciden talep edebilir ve her koşulda alıcı/tüketicinin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı/tüketici, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcı/sağlayıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi peşinen kabul eder.

 2. CAYMA HAKKI / ÜRÜN İADE KOŞULLARI
 3. Alıcı/tüketici,ürünün/ürünlerin satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde,ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/ürünleri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde satıcı/sağlayıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile YAZILI bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda yer alan 8. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanılamayacak mallardan olmaması ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve http://www.temelotomotiv.com internet sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince ürünün ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması ve satıcı/sağlayıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. SATICININ ücret iadesi yapması esnasında (KARGO gidiş-geliş bedelleri ;kutu –ambalaj deforme bedeli ; fatura makbuz bedelinden kaynaklı) toplam bedelden 400,00 TL (dört yüzTürk lirası) hizmet bedeli kesildikten sonra geri kalan ödemeyi alıcıya yapmayı karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca ALICI ürünü iade ederken kargodan veya kurumdan(kişiden kaynaklı) , çizik –çarpık – vuruk yani üründe hiçbir zarar-ziyan olmadan SATICININ gönderdiği şekilde eksiksiz – tam çalışır durumda ve ürünün kendi orijinal kolisinde göndermesi gerekmektedir. Aksi taktirde ürün ALICIDAN hiçbir şekilde iade alınmayacaktır.) Yada hasar bedeli iade bedelinden düşülerek satıcının onayı halinde iade alınabilir. Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde: Alıcı/tüketiciye veya
 4. alıcı/tüketicinin gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/ürünlerin a- Faturası


 5. (UYARI: İade edilmek istenen ürünün/ürünlerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Ürün/ürünler satıcı/sağlayıcıya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında alıcı/tüketiciye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürün/ürünlerle birlikte satıcı/sağlayıcıya gönderilmemesi durumunda alıcı/tüketiciye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp alıcı/tüketici tarafından imzalanacaktır.) b-Kutusu, ambalajı, içeriğindeki tüm belgeleri varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Satıcı/sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcı/tüketiciye iade edecek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü/ürünleri iade alacaktır. Alıcı/tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/ürünlerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa alıcı/tüketici kusuru oranında satıcı/sağlayıcının zararlarını tazmin edecektir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı/sağlayıcı tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MALLAR
 7. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, tek kullanımlık ürünler,hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar, her türlü kişisel bakım ürünü,iç giyim ürünleri,hijyenik ürünler, alıcı/tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri ve buna ilişkin hizmetler, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcı/tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar hakkında cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar, her türlü kişisel bakım ürünü,iç giyim ürünleri,hijyenik ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış,son kullanım tarihlerinin geçmemiş ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 8. EKSİK veya HASARLI ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI
 9. Alıcı/tüketici, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda satıcı/sağlayıcı tarafından gönderiler parçalı olarak yapılabilmektedir. Alıcı/tüketici,ürünün/ürünlerin kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında ürün niteliği,fiyatı ve sayısı ile satıcı/sağlayıcı tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün niteliği,fiyatı ve sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.Parçalı her gönderim için satıcı/sağlayıcı tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir.Faturada belirtilen nitelik ve adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ve yine herhangi bir hasar durumunda alıcı/tüketici kargo görevlisinden tutanak tutmasını istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan nitelik ve adette ürün/ürünlerin satıcı/sağlayıcı tarafından alıcı/tüketiciye tam, eksiksiz ve hasarsız teslim edildiği ve alıcı/tüketici tarafından ürün/ürünlerin tam, eksiksiz ve hasarsız teslim alındığı kabul edilecektir. Kargo ve nakliye sırasında meydana gelecek hasar ve ziyanlardan satıcı/sağlayıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. DELİL ANLAŞMASI Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı/sağlayıcı kayıtları (bilgisayar,telefon,ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

 10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ Bu sözleşmenin uygulanmasında,alıcı/tüketici bakımından,6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 68.maddesi gereğince; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ürünü/ürünleri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Satıcı/sağlayıcı bakımından,bu sözleşmeden doğan icra ve dava haklarını kullanmada yetkili mahkeme, ikametgahı MERSİN icra daireleri ve mahkemeleridir. Alıcı/tüketici,bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda,web sitesinde veya ürün kataloğunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 11. 5. TEMELOTOMOTIV Mitsubishi Fuso Canter isuzu Temsa Prestij L200 D-Max Servis Yedek Parca Mersin

 12. Şiparişi veren iş bu sipariş formu ile ürün/hizmet hakkında bilgi sahibi olduğunu, ürün/hizmet satışına ilişkin web sitesinde yer alan mesafeli satış sözleşmesi ile devam eden sayfada yer alan bilgileri okuduğunu, siparişinin ve sözleşmedeki maddelerin gerçeğe ve iradesine uygun olduğunu açıkça ve kesin şekilde kabul ve beyan eder. Özel imalatla yaptırılan ürünler kesinlikle iade edilemez.

 13. TÜM KOŞULLARI OKUDUM ANLADIM ,KABUL EDİYORUM.